Gratis verzending boven €75

BESTELLING GEPLAATST OP WERKDAGEN VOOR 17:00 WORDEN DE VOLGENDE DAG GELEVERD!

SHOP ONZE LAST SIZES MET KORTING OPLOPEND TOT 70%!

ALTIJD GRATIS VERZENDING.

BUY NOW, PAY LATER MET KLARNA.

Privacy Beleid

Deze privacyverklaring van Steve Madden Europe B.V. (hierna: “Steve Madden Europe”, “wij”, “ons” of “onze”) beschrijft de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van externe partijen waarmee wij communiceren of anderszins in contact treden. Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Steve Madden Europe van onder andere (toekomstige) klanten, personen handelend in hun professionele hoedanigheid van vertegenwoordiger van een (toekomstige) (weder)verkoper of een andere, relevante organisatie en bezoekers van locaties en (bedrijfs)panden van Steve Madden Europe (hierna gezamenlijk naar verwezen als “jij”, “je” of “jou(w)”). De Cookiesverklaring van Steve Madden Europe (beschikbaar op alle Steve Madden Europe websites) maakt integraal onderdeel uit van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in verschillende talen beschikbaar. De Engelstalige privacyverklaring is leidend.

Wij hechten belang aan het vertrouwen dat jij hebt in onze relatie met jou. Daarom nemen we de op ons rustende rechten en verplichtingen die voortvloeien uit onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG)”, de Richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy en elektronische communicatie (“de e-Privacy Richtlijn) en andere relevante, toepasselijk wet en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens (hierna gezamenlijk naar verwezen als: “de Toepasselijke Wetgeving”, zeer serieus. 

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over wie wij zijn, welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hiermee om gaan. In deze privacyverklaring wordt ook uitgelegd wat de op ons uit hoofde van de Toepasselijke Wetgeving rustende verplichtingen zijn en wat jouw rechten zijn in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens.    

Op onze website kunnen links staan naar andere websites waarmee goederen en diensten worden aangeboden, die eigendom zijn en beheerd worden door ons dan wel door derde partijen. Dergelijke derde partijen kunnen middels deze websites ook (persoons)gegevens van jou verwerken conform hun eigen privacyverklaring(en). Raadpleeg deze privacyverklaring(en) voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

Om je wegwijs te maken in deze privacyverklaring, hebben we de relevante informatie in de hierna genoemde artikelen uiteengezet:


Artikel 1 – Contactgegevens van Steve Madden Europe B.V. (verwerkingsverantwoordelijke)
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Artikel 3 – De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 4 – Bewaartermijnen
Artikel 5 – Beveiliging van persoonsgegevens
Artikel 6 – Derde ontvangers van persoonsgegevens
Artikel 7 – Internationale doorgifte van persoonsgegevens
Artikel 8 – Rechten van betrokkenen
Artikel 9 – Wijzigingen van deze privacyverklaring


1. CONTACTGEGEVENS STEVE MADDEN EUROPE B.V (VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE)

Steve Madden Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn bereikbaar zowel via post als via e-mail. 

Steve Madden Europe B.V.
Touwslager 12
5253 RK Nieuwkuijk
Nederland

E-mailadres: privacy@stevemadden.eu
KVK nummer: 66152925
Btw nummer: NL856417580.B.01

Steve Madden Europe B.V. maakt onderdeel uit van de internationale Steve Madden groep.  


2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Steve Madden Europe verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een e-mailadres, een telefoonnummer of een IP-adres.

Afhankelijk van de goederen en diensten die je van ons afneemt en de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken, kunnen de categorieën persoonsgegevens die we van je verzamelen  verschillen.

Wanneer je onze goederen en/of diensten afneemt, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens rechtstreeks van jou verzamelen:  

a. Identificerende persoonsgegevens en Contactgegevens: bijvoorbeeld je naam, je contactgegevens (o.a. je postadres, factuuradres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, geslacht;
b. Voorkeuren: bijvoorbeeld aankopen uit het verleden (waaronder retour gestuurde producten of geannuleerde bestellingen), schoen en/of kledingmaten, voorkeurstaal, interesses, feedback en data uit enquêtes;
c. Marketing-gerelateerde gegevens: bijvoorbeeld de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van marketing en cookies en vergelijkbare technologieën;
d. Financiële gegevens: bijvoorbeeld je bankrekeninggegevens en betaalkaartgegevens;
e. Bestelinformatie: bijvoorbeeld je bestel (tracerings)nummer, factuur- en verzendadres, bankgegevens en aankoopgeschiedenis; en
f. Communicatiedata: bijvoorbeeld (een transcript van) een telefoongesprek en elektronische communicatie met de klantenservice van Steve Madden Europe.


Afhankelijk van hoe je je internetinstellingen instelt en of en zo ja, welke cookies en vergelijkbare technologieën je accepteert (voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring), kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens (indirect) van je verwerken wanneer je onze website bezoekt:

a. Identificerende persoonsgegevens: bijvoorbeeld een IP-adres, geolocatie gegevens, cookie ID;
b. Voorkeuren: bijvoorbeeld je voorkeurstaal, je bestelling terwijl je onze webshop(s) bezoekt, je lijst vrienden en connecties, interesses en likes;
c. Gegevens over online of andere elektronische netwerkactiviteiten: bijvoorbeeld je interactie met onze website(s), browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, online gedragspatronen, voorkeuren en locatie, IP-adres, geolocatie gegevens, gegevens met betrekking tot je computer of ander elektronisch apparaat, besturingssysteem en internetaanbieder; en
d. Camerabeelden wanneer je een bezoek brengt aan de bedrijfslocatie van Steve Madden Europe op Touwslager 12, 5253 RK in Nieuwkuijk.


We kunnen ook indirect persoonsgegevens van je verwerken wanneer we die vanuit andere bronnen ontvangen, afhankelijk van de kanalen (bijvoorbeeld social media kanalen) die je gebruikt wanneer je onze website(s) bezoekt:

a. Identificerende persoonsgegevens en Contactgegevens: bijvoorbeeld je naam, je contactgegevens, je geboortedatum, je geslacht, je woonplaats;
b. Voorkeuren: bijvoorbeeld je voorkeurstaal, je lijst vrienden of connecties, interesses en likes; en
c. Marketinggegevens: bijvoorbeeld de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van marketing en cookies en vergelijkbare technologieën. Zie voor meer informatie hierover onze Cookiesverklaring;
Raadpleeg de privacyverklaring(en) van de derde aanbieders van de (social media) kanalen die je gebruikt voor het bezoeken van onze website(s) voor meer informatie over de manier waarop deze derden je persoonsgegevens verwerken.3. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens verzamelen we, gebruiken we, slaan we op en dragen we over (onder andere) voor de hierna genoemde, specifieke doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

-         Om je bestelling te verwerken en af te handelen: dit houdt onder andere in het verwerken en leveren van je bestelling(en) en dat we je informeren over de status van je bestelling of andere relevante informatie waarvan je op de hoogte gesteld moet worden. Het verwerken van Identificerende gegevens, contactgegevens en financiële gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Steve Madden Europe. Zonder de verwerking van de voornoemde persoonsgegevens kunnen wij deze overeenkomst niet uitvoeren, wat kan betekenen dat we je bestelling niet kunnen leveren.

-         Voor het aanbieden van klantenservice: om je vragen te kunnen beantwoorden en/of aan je verzoeken te kunnen voldoen, om met je te communiceren over je bestelling(en) en om eventuele hiermee verband houdende problemen op te lossen. Verwerking van Identificerende persoonsgegevens en Contactgegevens, Bestelinformatie en Communicatiedata is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om je voldoende en naar verwachting van dienst te kunnen zijn en klantenservice aan te bieden.

-         Om je in staat te stellen om een persoonlijk account aan te maken: wanneer je (een van) de website(s) van Steve Madden Europe bezoekt, kan je je persoonsgegevens (waaronder maar niet uitsluitend Identificerende persoonsgegevens en Contactgegevens) registreren en een persoonlijk account aanmaken. Het aanmaken van een account is niet verplicht, maar met een account wordt het bevestigen van en afrekenen van een bestelling sneller en makkelijker.  Steve Madden Europe verwerkt je persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van jouw toestemming. Je kan je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde te allen tijde intrekken door je persoonlijke account te verwijderen. Je kunt dit doen via de instellingen van je persoonlijke account.

-         Om je nieuwsbrieven en andere op jouw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud (bijvoorbeeld in de vorm van reclame) te kunnen sturen: we verwerken Identificerende Persoonsgegevens en Contactgegevens, Voorkeuren, Gegevens over online of andere elektronische netwerkactiviteiten en Marketinggegevens om je (in de toekomst) e-mails en/of (sms-) berichten te kunnen sturen over je bestellingen, verlaten winkelwagentjes, nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen, promoties, nieuws, enquêtes en (informatie over) evenementen, en om je, op basis van je voorkeuren en interesses, onder andere via advertenties specifieke inhoud te sturen. Als je je aan hebt gemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten en aangepaste content dan verwerkt Steve Madden Europe je persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van je toestemming. Steve Madden Europe kan je persoonsgegevens voor dit doeleinde echter ook verwerken gelet op haar gerechtvaardigde belang om haar klanten van direct marketing te kunnen voorzien.

·         Hoe meld je je af voor het ontvangen van nieuwsbrieven en op jou aangepaste content? Je kan te allen tijde je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen ontvangst van direct marketingberichten door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief van Steve Madden Europe of door gebruik te maken van de afmeldlink in ontvangen (sms-)marketingberichten (indien van toepassing, let erop dat je gebruikmaakt van de link in het bericht dat je het meest recent hebt ontvangen). Je kan hiervoor ook per e-mail contact met ons opnemen via privacy@stevemadden.eu. Het intrekken van je toestemming of je bezwaar tegen het (blijven) ontvangen van direct marketing zullen wij verwerken, waarna je dergelijke berichten niet meer van ons zult ontvangen. Als je een persoonlijk account heb, kan je ook in de instellingen betreffende (marketing) communicatie en/of cookies en vergelijkbare technologieën je instellingen aanpassen. We kunnen je vragen om je marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken wanneer je in de toekomst producten van ons koopt of diensten van ons afneemt, maar bijvoorbeeld ook in het geval van (aanstaande) wijzigingen van toepasselijke wetgeving of de structuur van ons bedrijf. 

-         Om je in staat te stellen om deel te nemen aan prijsvragen of win-acties die wij organiseren (o.a. via onze social media kanalen): om je te kunnen laten deelnemen aan prijsvragen of win-acties en om je van relevante informatie over deze evenementen te kunnen voorzien verwerkt Steve Madden Europe onder andere Identificerende Persoonsgegevens en Contactgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij op basis van je toestemming, die je geeft door actief deel te nemen aan een prijsvraag of win-actie, bijvoorbeeld via social media.

·         Hoe schrijf je je uit voor prijsvragen of win-acties? Normaliter neem je deel aan een door ons georganiseerde prijsvraag of win-actie door een post van Steve Madden Europe via je eigen social media account te reposten (en evt. de nodige (aanvullende) informatie hierbij te vermelden/verstrekken). Je kan je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in dit verband intrekken en daarmee samenhangend je deelname aan de prijsvraag of win-actie ongedaan maken door je repost te verwijderen of offline te halen.

-         Om de bedrijfsactiviteiten van Steve Madden Europe te kunnen verrichten en om deze te analyseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren: Steve Madden Europe verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden onder andere door consumenten te vragen deel te nemen aan enquêtes en polls waarin gevraagd wordt naar klantervaringen en klanttevredenheid. Consumenten zijn niet verplicht aan deze enquêtes of polls deel te nemen.  Wanneer je aan een enquête of poll hebt deelgenomen dan verwerkt Steve Madden Europe je persoonsgegevens in dit verband op basis van je toestemming. Ook kunnen wij Identificerende Persoonsgegevens en Contactgegevens van personen handelend in hun professionele hoedanigheid van vertegenwoordiger van een (toekomstige) (weder)verkoper of een andere, relevante organisatie verwerken in het kader van ons gerechtvaardigd belang om onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten te verrichten en om in contact te komen en te communiceren met (toekomstige) zakelijke klanten en leveranciers.  Verder hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om de gebruikservaring van bezoekers van onze website te optimaliseren. Om die reden analyseren we trends en het gebruik van de website middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg de Cookieverklaring  voor meer informatie.

-         Om een belangrijke zakelijke transactie, herstructurering of reorganisatie uit te kunnen voeren: het is mogelijk dat wij Identificerende persoonsgegevens en Contactgegevens delen met groepsvennootschappen en/of derde partijen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een belangrijke zakelijke transactie, herstructurering of reorganisatie (bijvoorbeeld een fusie, overname, activa/passiva transactie of een beursgang) of in het geval van een faillissement. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden kan noodzakelijk zijn om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen of kan noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de waarde van onze bedrijfsactiviteiten en activa te beschermen of verder te ontplooien. Voor zover mogelijk zal in dit verband van geanonimiseerde gegevens gebruikgemaakt worden. Te allen tijde zullen persoonsgegevens enkel verwerkt worden indien en voor zover dit noodzakelijk is om het gewenste doel te bereiken.

-         Om te voldoen aan de verzoeken van (toezichthoudende) autoriteiten en/of andere (overheids)instanties, alsook om (lopende of toekomstige) (rechts)zaken te beheren en voor bewijsdoeleinden: Steve Madden Europe kan alle voornoemde categorieën van persoonsgegevens verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is om aan een geldig verzoek van een autoriteit of andere gezaghebbende instantie te voldoen of wanneer dit nodig is voor toekomstige of lopende (rechts)zaken. De verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk om te voldoen aan op Steve Madden Europe rustende wettelijke verplichtingen alsook voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Steve Madden Europe om (rechts)zaken te beheren en om verweer te voeren tegen mogelijke civiele claims of handhavend optreden. 

-         Ter beveiliging en bescherming van bedrijfseigendommen en (de eigendommen van) medewerkers van Steve Madden Europe en derden door gebruik van cameratoezicht: Steve Madden Europe verwerkt camerabeelden (die persoonsgegevens kunnen bevatten wanneer je hierop herkenbaar in beeld komt) ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar medewerkers en bezoekers alsook haar bedrijfseigendommen en de eigendommen van haar medewerkers en bezoekers te beveiligen en beschermen, de toegang tot bedrijfspanden te beveiligen en eventuele incidenten te registreren.

-         Om de beveiliging van systemen en gegevens te beschermen: Steve Madden Europe moet aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen betreffende de beveiliging van systemen en (persoons)gegevens voldoen. In dit verband kunnen we je Gegevens over online of andere elektronische netwerkactiviteiten verwerken. We kunnen deze persoonsgegevens ook verwerken om de beveiliging van systemen en (persoons)gegevens te waarborgen op een niveau dat verder gaat dan onze wettelijke verplichtingen. In dat geval is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze systemen en (persoons)gegevens te beschermen en criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen die schadelijk kunnen zijn voor jou en/of voor ons.4. BEWAARTERMIJNEN


Steve Madden Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. De bewaartermijn kan verschillen per categorie persoonsgegevens. Rekening houdend met de op ons rustende wettelijke verplichtingen om (bepaalde) informatie te bewaren voor contractuele, audit- en/of belastingdoeleinden, herzien wij regelmatig de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en de bewaartermijnen die wij voor deze persoonsgegevens hanteren.

Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan zeven jaar nadat wij de persoonsgegevens verzameld hebben.

Onder andere vanwege toepasselijke fiscale wetgeving bewaart Steve Madden Europe de persoonsgegevens die nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie zeven jaar.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken en leveren van je bestelling(en) en voor het aanbieden van klantenservice met betrekking tot je bestelling(en) bewaren wij ook tot zeven jaar nadat de aankoop is gedaan.   

Persoonsgegevens van personen handelend in hun professionele hoedanigheid van vertegenwoordiger van een (toekomstige) (weder)verkoper of een andere, relevante organisatie bewaren wij zolang als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betreffende derde partij hebben en uiterlijk tot zeven jaar nadat de overeenkomst of samenwerking is beëindigd.

Camerabeelden bewaren wij maximaal vier weken. Indien en voor zover op de camerabeelden een incident is vastgelegd, dan bewaren wij de betreffende camerabeelden zo lang als dat dit noodzakelijk is om het incident af te handelen.


5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Steve Madden Europe neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende fysieke, organisatorische, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Steve Madden Europe heeft hiertoe verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Onder meer maar niet uitsluitend maken wij gebruik van beveiligde servers en firewalls. Om je transacties te beschermen maakt Steve Madden Europe gebruik van beveiligde (SSL) verbindingen om gevoelige informatie, zoals Financiële gegevens, te versleutelen, verzenden en ontvangen. Steve Madden Europe zet zich ervoor in om haar (informatie)beveiliging(ssystemen) voortdurend up-to-date te houden.

Steve Madden Europe hanteert een intern privacy en (informatie)beveiligingsbeleid en onze medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die worden verwerkt. (Delen van) Onze systemen zijn enkel toegankelijk voor hiertoe specifiek geautoriseerde medewerkers die voor de uitvoering van hun werkzaamheden deze toegang nodig hebben. Toegangscontroles en wachtwoorden worden gehanteerd. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door medewerkers voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn. 


6. (DERDE) ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien en voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is, kan Steve Madden Europe persoonsgegevens aan derden verstrekken, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om haar bedrijfsactiviteiten te verrichten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, beperkt dit zich tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te realiseren, en vindt het verstrekken met inachtneming van veiligheidsvoorschriften plaats.

Steve Madden Europe kan je persoonsgegevens bijvoorbeeld verstrekken aan andere Steve Madden vennootschappen (zowel vennootschappen die binnen als buiten de EER gevestigd zijn), aan leveranciers of (online) betaaldienstverleners, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. We kunnen ook, wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening te verbeteren, je persoonsgegevens verstrekken aan andere Steve Madden vennootschappen en leveranciers. Op basis van de eventueel hiervoor door jou gegeven toestemming of ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang om je te voorzien van op jouw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud (zoals aanbiedingen en advertenties), kunnen we je persoonsgegevens verstrekken  aan onze (online) advertentiepartners. Als Steve Madden Europe, of (een deel van) haar activa wordt overgedragen aan een derde, of in het onverhoopte geval dat Steve Madden Europe failliet gaat of ophoudt te bestaan, kunnen je persoonsgegevens als onderdeel van het klantenbestand worden overgedragen aan een derde koper van de onderneming, meer specifiek het klantenbestand.  

In sommige gevallen verwerkt een derde ontvanger van persoonsgegevens deze persoonsgegevens in opdracht en voor rekening van Steve Madden Europe. Met andere woorden, het kan zo zijn dat Steve Madden Europe je persoonsgegevens deelt met of verstrekt aan (sub)verwerkers. Voorbeelden van dergelijke (sub)verwerkers zijn webdesigners of aanbieders van marketingdiensten. Steve Madden Europe ziet erop toe dat met de verwerkers waarmee gewerkt wordt verwerkersovereenkomsten worden gesloten om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge subverwerkersovereenkomsten worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden. Verder kan Steve Madden Europe in het kader van de verrichting van haar bedrijfsactiviteiten en voor de doeleinden zoals hiervoor in artikel 3 omschreven je persoonsgegevens verstrekken aan onder andere (handels)agenten, leveranciers, (online) betaaldienstverleners, creditcard maatschappijen en ontwikkelaars van marketing- en websiteoptimalisatiesoftware.  

Bovendien kan Steve Madden Europe in het kader van bijvoorbeeld fraudepreventie of voor juridische geschillen je persoonsgegevens delen met (toezichthoudende) autoriteiten en/of andere (overheids)instanties. Ook in het geval van een geldig verzoek van een autoriteit of andere gezaghebbende instantie en wanneer dit noodzakelijk is om aan de op Steve Madden Europe rustende wettelijke verplichtingen te voldoen of wanneer dit noodzakelijk is om haar belangen en die van derden te beschermen kan Steve Madden Europe je persoonsgegevens delen.7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van, onder andere, de (cloud-based computer)systemen die derde leveranciers (en/of (sub)verwerkers) gebruiken om (persoons)gegevens te verwerken, kunnen je persoonsgegevens gedeeld worden met organisaties en daarmee opgeslagen worden (op servers) in landen buiten de EER. Dergelijke eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens vinden plaats conform de Toepasselijke Wetgeving en kunnen noodzakelijk zijn om, onder andere, de overeenkomst(en) die wij met je hebben te kunnen uitvoeren, (een) betaling(en) te verwerken, in het kader van fraudepreventie, om de bedrijfsactiviteiten van Steve Madden Europe te verrichten, onze producten en diensten te analyseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren alsook voor marketingdoeleinden, om je te kunnen voorzien van op jouw voorkeuren aangepaste inhoud, aanbiedingen en promoties.

Op grond van het Toepasselijke Recht kunnen internationale doorgiften van persoonsgegevens enkel plaatsvinden wanneer:

-         De Europese Commissie vastgesteld heeft dat het derde land waar doorgiften van persoonsgegevens naartoe plaatsvinden een passend beschermingsniveau bieden (middels een adequaatheidsbesluit) overeenkomstig artikel 45 AVG;

-         Er in het land waar de internationale doorgifte naartoe plaatsvindt passende waarborgen geboden worden en je als betrokkene over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt; of

-         Een uitzondering zoals genoemd in artikel 49 AVG van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens.  


Waar nodig heeft Steve Madden Europe passende (contractuele) waarborgen getroffen met derde leveranciers en andere derde partijen om ervoor te zorgen dat in het geval van internationale doorgiften van persoonsgegevens, je persoonsgegevens een vergelijkbaar beschermingsniveau genieten als dat de persoonsgegevens onder het Toepasselijke Recht toekomen.

Als je meer informatie wil over internationale doorgiften van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op (voor contactgegevens, zie artikel 1 hierboven).


8. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Op grond van de AVG heb je als betrokkene diverse rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

-       Het recht om je eerder gegeven toestemming in te trekken: wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketinginformatie of in het geval dat je ons voor een andere reden toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Je kan je toestemming voor het ontvangen van direct marketing intrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de afmeldlink die beschikbaar is in de nieuwsbrief of in (sms-)marketingberichten (indien relevant: maak gebruik van de afmeldlink in de berichten die jij het meest recent hebt ontvangen). Ook kan je je voorkeuren betreffende (marketing)communicatie en/of cookies en vergelijkbare technologieën  aanpassen of je toestemming voor andere verwerkingen intrekken in de instellingen van je persoonlijke account of in je browser.

-       Het recht op inzage: behoudens uitzonderingen heb je recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van je verwerken;

-       Het recht op rectificatie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken onjuist of incompleet zijn dan kan je ons verzoeken deze te rectificeren;

-       Het recht om vergeten te worden: behoudens wanneer wij je persoonsgegevens moeten bewaren om te kunnen voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, kan je ons verzoeken de persoonsgegevens die we van je verwerken te verwijderen;

-       Het recht op beperking van de verwerking: wanneer je ons verzoekt de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken dan bewaren wij de persoonsgegevens, maar zullen wij deze niet anderszins verwerken totdat de beperking eventueel wordt opgeheven (in welk geval we je hierover informeren);

-      Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking: met name in gevallen waarin wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van ons gerechtvaardigde belang (zoals voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld via e-mail)), kan je bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens; en

-       Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (data portabiliteit): neem contact met ons op indien je het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens wil uitoefenen. 


Let op: met uitzondering van het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor direct marketing doeleinden), zijn de voornoemde rechten van betrokkenen niet absoluut. Steve Madden Europe hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van de voornoemde rechten. Onder omstandigheden kan Steve Madden Europe de benodigde medewerking aan een verzoek tot uitoefening van de voornoemde rechten van betrokkenen weigeren. Is dit het geval, dan wordt je in kennis gesteld van de redenen waarom wij onze medewerking weigeren.    

In geval van vragen of klachten over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, of indien je een van de voornoemde rechten van betrokkenen wil uitoefenen, neem dan contact op met privacy@stevemadden.eu. Zie artikel 1 hierboven voor meer informatie over hoe je contact op kan nemen met ons.

Naast de hierboven genoemde rechten heb je altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Steve Madden Europe bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


9. WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan regelmatig, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, worden bijgewerkt. Omdat de privacyverklaring met enige regelmaat wordt gewijzigd en deze wijzigingen voor de verwerking van je persoonsgegevens relevant zijn, word je geacht regelmatig deze privacyverklaring (evenals de cookieverklaring) te bekijken. Te allen tijde is de meest recente versie van de privacyverklaring online te raadplegen.


JOUW WINKELWAGEN

Sluiten

Je winkelmand is leeg.

Totaal: 0,00
Ga naar de kassa

SNELLE BETAALMOGELIJKHEDEN

Meer betalingsmethoden zijn mogelijk bij de volgende stap.